• English

Dostawa oraz montaż z uruchomieniem zregenerowanych fabrycznie kompletnych dwóch modułów tłocznych agregatu hydraulicznego MTS 505.60

0

znak sprawy: 100/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 100/ZZ/AZLZ/2016 na dostawę oraz montaż z uruchomieniem zregenerowanych fabrycznie kompletnych dwóch modułów tłocznych agregatu hydraulicznego MTS 505.60 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.