• English

dostawa pakietu Microsoft Software Assurance – Open Value lub licencji równoważnej

0

znak sprawy: 04/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 04/ZZ/AZLZ/2017 na dostawę pakietu Microsoft Software Assurance – Open Value lub licencji równoważnej

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 2 marca 2017 o 15:39:44 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 2 marca 2017 o 15:39:44 przez Piotr Nowogrodzki
  • 20 lutego 2017 o 14:15:54 przez Piotr Nowogrodzki
  • 15 lutego 2017 o 11:34:56 przez Piotr Nowogrodzki
  • 13 lutego 2017 o 15:43:15 przez Piotr Nowogrodzki
  • 8 lutego 2017 o 15:10:19 przez Piotr Nowogrodzki
  • 8 lutego 2017 o 12:49:21 przez Piotr Nowogrodzki
  • 6 lutego 2017 o 12:19:17 przez Piotr Nowogrodzki