• English

Dostawa pieca mikrofalowego

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa pieca mikrofalowego.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 7 grudnia 2017 o 07:46:01 [aktualna wersja] przez Joanna Niewczas
  • 7 grudnia 2017 o 07:45:48 przez Joanna Niewczas