• English

dostawa polerki wibracyjnej, adaptera do mocowania w uchwycie na próbki, uchwytu do próbek oraz obciążników do uchwytów na próbki.

0

znak sprawy: 69/ZK/AZLK/17                                           Warszawa, dnia 07.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 7519 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa polerki wibracyjnej, adaptera do mocowania
w uchwycie na próbki, uchwytu do próbek oraz  obciążników do uchwytów na próbki.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 listopada 2017 o 08:19:09 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 08:19:09 przez Ludwika Domżał
  • 7 listopada 2017 o 14:58:28 przez Ludwika Domżał