• English

Dostawa prasy hydraulicznej.

0

znak sprawy: 83/ZK/AZLK/17                             Warszawa, dnia 23.11.2017 r.

 

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa prasy hydraulicznej.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 7 grudnia 2017 o 07:21:28 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 7 grudnia 2017 o 07:20:49 przez Ludwika Domżał
  • 23 listopada 2017 o 10:22:06 przez Ludwika Domżał