• English

Dostawa preimpregnowanego materiału kompozytowego

0

Nasz znak: 39/DF/Z/11        Data:  26.10. 2011 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie  ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 39/DF/Z/11, na dostawę preimpregnowanego materiału kompozytowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki:

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:26 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:17 przez admin