Dostawa przecinarki Brillant 200 wraz z akcesoriami .

0

znak sprawy: 108/ZK/AZLK/17                               Warszawa, dnia 07.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa przecinarki Brillant 200 wraz z akcesoriami .

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przecinarki która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 18 grudnia 2017 o 09:32:37 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 18 grudnia 2017 o 09:32:37 przez Ludwika Domżał
  • 18 grudnia 2017 o 09:31:24 przez Ludwika Domżał
  • 7 grudnia 2017 o 12:22:16 przez Ludwika Domżał