• English

Dostawa i przeniesienie własności 20 sztuk zestawów komputerowych

0

znak sprawy: 33/ZZ/AZLZ/2017

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 209 000 euro na: dostawę i przeniesienie własności 20 sztuk zestawów komputerowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
 • 23 października 2017 o 14:32:48 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
 • 23 października 2017 o 14:32:48 przez Piotr Nowogrodzki
 • 20 września 2017 o 14:31:08 przez Piotr Nowogrodzki
 • 12 września 2017 o 10:13:15 przez Joanna Niewczas
 • 8 września 2017 o 18:19:59 przez Anna Bartkowska
 • 8 września 2017 o 18:15:33 przez Anna Bartkowska
 • 4 września 2017 o 17:22:30 przez Anna Bartkowska
 • 4 września 2017 o 17:14:38 przez Anna Bartkowska
 • 7 sierpnia 2017 o 12:33:35 przez Anna Bartkowska
 • 7 sierpnia 2017 o 11:52:55 przez Anna Bartkowska
 • 7 sierpnia 2017 o 11:49:39 przez Anna Bartkowska
 • 4 sierpnia 2017 o 17:37:22 przez Anna Bartkowska
 • 3 sierpnia 2017 o 15:18:40 przez Anna Bartkowska