Dostawa przenośnego twardościomierza UCI & LEEBA.

0

znak sprawy: 130/ZK/AZLK/17                                       Warszawa, dnia 13.12.2017r.

Działając w oparciu o art. 4  ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa przenośnego twardościomierza UCI & LEEBA.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 stycznia 2018 o 13:35:44 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 5 stycznia 2018 o 13:35:44 przez Ludwika Domżał
  • 13 grudnia 2017 o 11:53:14 przez Ludwika Domżał