Dostawa przepływomierzy do instalacji przepływu, zimnego i gorącego powietrza w tunelu T-3.

0

znak sprawy: 14/ZK/AZLK/18                                    Warszawa, dnia 28.02.2018 r.

 

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa przepływomierzy do instalacji przepływu, zimnego i gorącego powietrza w tunelu T-3.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przepływomierzy, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 marca 2018 o 12:48:26 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 19 marca 2018 o 12:48:26 przez Ludwika Domżał
  • 2 marca 2018 o 13:29:40 przez Elżbieta Siwek
  • 2 marca 2018 o 13:23:39 przez Elżbieta Siwek
  • 28 lutego 2018 o 10:48:27 przez Ludwika Domżał