• English

Dostawa przyrządu do testu V-Notched Rail Shear (ASTM D7078), Utah V-Notched Rail Shear Test Fixture (ASTM 7087) in 17-4PH stainless steel with Installation Spacers. Dostawa przyrządu do badania odporności struktury przekładkowej na pękanie w teście pojedynczej belki wspornikowej (SCB – Single Cantilever Beam). Dostawa przyrządu do badania odporności laminatów na pękanie międzywarstwowe zgodnie z normą ISO 15114:2014.

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje
o zamiarze udzielenia zamówienia na:

  1. dostawę przyrządu do testu V-Notched  Rail Shear (ASTM D7078), Utah V-Notched Rail Shear Test Fixture (ASTM 7087) in 17-4PH stainless steel with Installation Spacers
  2. dostawę przyrządu do badania odporności struktury przekładkowej na pękanie w teście pojedynczej belki wspornikowej (SCB – Single Cantilever Beam)
  3. dostawę przyrządu do badania odporności laminatów na pękanie międzywarstwowe zgodnie z normą ISO 15114:2014

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 9 lutego 2018 o 15:41:02 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 9 lutego 2018 o 15:41:02 przez Edyta Sitnik
  • 2 listopada 2017 o 12:59:01 przez Anna Bartkowska
  • 23 października 2017 o 16:38:50 przez Anna Bartkowska
  • 20 października 2017 o 16:59:08 przez Anna Bartkowska
  • 20 października 2017 o 16:36:57 przez Anna Bartkowska