• English

Dostawa serwozaworów MTS 252.24G-04 oraz MTS 252.24G-04 w ramach Servovalve Exchange.

0

znak sprawy: 09/ZK/AZLK/17                                                                     Warszawa, dnia 10.03.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa serwozaworów MTS 252.24G-04 oraz MTS 252.24G-04 w ramach Servovalve Exchange.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwozaworów, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 27 marca 2017 o 14:38:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 27 marca 2017 o 14:38:11 przez Ludwika Domżał
  • 10 marca 2017 o 13:36:59 przez Ludwika Domżał