• English

Dostawa skanera A0 Contex Quattro 4450 Scan Station PRO (Low Stand) z licencją, oprogramowaniem oraz monitorem dotykowym.

0

znak sprawy: 88/ZK/AZLK/16                                                             Warszawa, dnia 28.10.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa skanera A0 Contex Quattro 4450 Scan Station PRO (Low Stand) z licencją, oprogramowaniem oraz monitorem dotykowym.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.