• English

Dostawa Spektrometru X-MET8000 Expert w zestawie Alloy Plus package, kabury, wyzwalacza zdalnego oraz stojaka bipod.

0

znak sprawy: 71/ZK/AZLK/17                      Warszawa, dnia 07.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 7519 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa Spektrometru X-MET8000 Expert w zestawie Alloy Plus package, kabury, wyzwalacza zdalnego oraz stojaka bipod.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 grudnia 2017 o 11:32:00 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 grudnia 2017 o 11:32:00 przez Ludwika Domżał
  • 29 grudnia 2017 o 11:31:29 przez Ludwika Domżał
  • 7 listopada 2017 o 14:49:36 przez Ludwika Domżał