• English

Dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania z licencjami oraz urządzeń wielofunkcyjnych

0

Nasz znak: 87/DE/Z/15

Data 13.10.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 87/DE/Z/15, pn. dostawa sprzętu informatycznego, oprogramowania z licencjami oraz urządzeń wielofunkcyjnychzgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ  – formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1 do FO (formularz cenowy) oraz załącznikami 1a-1d do SIWZ (wzory oświadczeń)

Załącznik nr 2 do FO – formularz specyfikacji technicznej

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw głównych

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Modyfikacja SIWZ z dnia 14.10.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po modyfikacja z dnia 14.10.2015 r.

Odpowiedź na pytania – modyfikacja z dnia 20.10.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedź na pytanie z dnia 21.10.2015 r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty 09.11.2015 r.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:12 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 11:40:19 przez admin