• English

Dostawa sprzętu komputerowego oraz części komputerowych

0

27 stycznia 2011
Nasz znak:04/DF/Z/11

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 04/DF/Z/11, na dostawę sprzętu komputerowego oraz części komputerowych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:27 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:19 przez admin