• English

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.

0

Nasz znak: 36/DU/Z/14                                           Data 09.10.2014 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 36/DU/Z/14 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:08 przez admin