Dostawa sprzętu laboratoryjnego: wzmacniacza pomiarowego MGCplus.

0

znak sprawy: 17/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego: wzmacniacza pomiarowego MGCplus.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 13 kwietnia 2018 o 10:35:28 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 13 kwietnia 2018 o 10:35:28 przez Anna Bartkowska
  • 16 marca 2018 o 15:29:02 przez Anna Bartkowska