Dostawa średnicówek trójpunktowych Absolute Borematic oraz systemu mocowania ECO FIX.

0

znak sprawy:129/ZK/AZLK/17                                Warszawa, dnia 13.12.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa średnicówek trójpunktowych Absolute Borematic oraz systemu mocowania ECO FIX.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 stycznia 2018 o 13:34:39 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 5 stycznia 2018 o 13:34:39 przez Ludwika Domżał
  • 13 grudnia 2017 o 11:43:25 przez Ludwika Domżał