Dostawa stacji do montażu BGA oraz szablonów do regeneracji BGA.

0

znak sprawy: 09/ZK/AZLK/18                         Warszawa, dnia 28.02.2018 r.

 

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa stacji do montażu oraz szablonów do regeneracji BGA.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji oraz szablonów, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 15 marca 2018 o 13:16:56 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 15 marca 2018 o 13:16:56 przez Ludwika Domżał
  • 15 marca 2018 o 13:16:37 przez Ludwika Domżał
  • 15 marca 2018 o 13:16:26 przez Ludwika Domżał
  • 15 marca 2018 o 13:14:09 przez Ludwika Domżał
  • 28 lutego 2018 o 12:02:25 przez Ludwika Domżał