• English

Dostawa systemu pomiaru przepływu objętościowego powietrza

0

Nasz znak: 143/DE/Z/15

Data: 10.12.2015 r.

    

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 143/DE/Z/15, pn. dostawa systemu pomiaru przepływu objętościowego powietrzazgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1, 1a-1d do SIWZ – formularz oferty oraz wzory oświadczeń

Załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:51 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:51 przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 11:55:16 przez admin