• English

dostawa szafy zasilająco-sterowniczej do grzałki przepływowej powietrza o mocy 400kW

0

Znak sprawy: 90/ZZ/AZLZ/2017                                                        Warszawa, dnia 23.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa szafy zasilająco-sterowniczej do grzałki przepływowej powietrza o mocy 400kW.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 21 grudnia 2017 o 09:11:13 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 21 grudnia 2017 o 09:11:13 przez Piotr Nowogrodzki
  • 23 listopada 2017 o 14:50:44 przez Piotr Nowogrodzki