• English

Dostawa szlifierki do szlifowania wzdłużnego próbek stosowanych do badań wytrzymałościowych

0

Postępowanie nr 24/DE/Z/15                                  Data: 12.05.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 24/DE/Z/15) na dostawę szlifierki do szlifowania wzdłużnego próbek stosowanych do badań wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami 2-7

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:04 przez admin