• English

Dostawa terenowego spektrometru hiperspektralnego

0

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z ) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę terenowego spektrometru hiperspektralnego.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 14 grudnia 2017 o 12:34:14 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 14 grudnia 2017 o 12:34:14 przez Anna Bartkowska
  • 8 grudnia 2017 o 16:08:33 przez Anna Bartkowska
  • 6 grudnia 2017 o 16:14:46 przez Anna Bartkowska