• English

dostawa termograwimetru z instalacją i szkoleniem wstępnym oraz systemu akwizycji i archiwizacji

0

znak sprawy: 86/ZZ/AZLZ/2017                                    Warszawa, dnia 21.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę termograwimetru z instalacją i szkoleniem wstępnym oraz systemu akwizycji i archiwizacji

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 11 grudnia 2017 o 13:11:01 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 11 grudnia 2017 o 13:11:01 przez Piotr Nowogrodzki
  • 21 listopada 2017 o 12:02:12 przez Piotr Nowogrodzki