• English

Dostawa tokarki precyzyjnej OPTIturn TZ4.

0

znak sprawy: 47/ZK/AZLK/17                                           Warszawa, dnia 22.09.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa tokarki precyzyjnej OPTIturn TZ4.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tokarki która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 października 2017 o 13:50:46 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 13:50:46 przez Ludwika Domżał
  • 22 września 2017 o 12:06:47 przez Ludwika Domżał