• English

Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Zamawiającego

0

Znak sprawy: 71/ZZ/AZLZ/2016

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia równej lub większej niż 209 000 euro na: Dostawę tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Zamawiającego  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
 • 26 maja 2017 o 16:34:02 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
 • 26 maja 2017 o 16:34:02 przez Anna Bartkowska
 • 14 kwietnia 2017 o 15:25:47 przez Anna Bartkowska
 • 13 marca 2017 o 13:15:59 przez Anna Bartkowska
 • 9 marca 2017 o 14:39:41 przez Anna Bartkowska
 • 1 marca 2017 o 17:24:41 przez Anna Bartkowska
 • 23 lutego 2017 o 14:48:12 przez Anna Bartkowska
 • 23 lutego 2017 o 13:45:16 przez Anna Bartkowska
 • 8 lutego 2017 o 18:04:48 przez Anna Bartkowska
 • 8 lutego 2017 o 18:02:19 przez Anna Bartkowska
 • 8 lutego 2017 o 18:01:11 przez Anna Bartkowska
 • 8 lutego 2017 o 17:56:53 przez Anna Bartkowska
 • 8 lutego 2017 o 17:34:48 przez Anna Bartkowska
 • 6 lutego 2017 o 13:14:37 przez Anna Bartkowska
 • 6 lutego 2017 o 12:56:11 przez Anna Bartkowska
 • 13 stycznia 2017 o 15:43:30 przez Anna Bartkowska
 • 13 stycznia 2017 o 15:37:02 przez Anna Bartkowska
 • 13 stycznia 2017 o 15:14:47 przez Anna Bartkowska
 • 5 stycznia 2017 o 13:12:35 przez Anna Bartkowska