Dostawa układu napędowego z silnikiem elektrycznym 315 kW.

0

Dotyczy sprawy: 23/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje
o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę układu napędowego z silnikiem elektrycznym 315 kW.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 11 maja 2018 o 12:46:03 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 11 maja 2018 o 12:46:03 przez Anna Bartkowska
  • 29 marca 2018 o 11:39:39 przez Anna Bartkowska