• English

Dostawa układu do pomiaru wielkości kropel

0

znak sprawy: 50/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na: dostawę układu do pomiaru wielkości kropel.

Przedmiotem zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Załącznik do ogłoszenia – wymagania techniczne

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia – sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 grudnia 2017 o 08:00:25 [aktualna wersja] przez Joanna Niewczas
  • 19 grudnia 2017 o 08:00:25 przez Joanna Niewczas
  • 22 września 2017 o 10:39:16 przez Joanna Niewczas
  • 22 września 2017 o 10:36:40 przez Joanna Niewczas
  • 22 września 2017 o 10:35:48 przez Joanna Niewczas
  • 8 września 2017 o 12:20:29 przez Joanna Niewczas
  • 8 września 2017 o 12:04:54 przez Joanna Niewczas