Dostawa ultradźwiękowego miernika grubości z możliwością pomiaru zarówno jednolitych elementów jak i elementów wielowarstwowych ( z opcją pomiaru poszczególnych warstw).

0

znak sprawy:128/ZK/AZLK/17                            Warszawa, dnia 13.12.2107r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa ultradźwiękowego miernika grubości z możliwością pomiaru zarówno jednolitych elementów jak
i elementów wielowarstwowych ( z opcją pomiaru poszczególnych warstw).

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 stycznia 2018 o 13:33:24 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 5 stycznia 2018 o 13:33:24 przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2017 o 13:10:31 przez Ludwika Domżał
  • 13 grudnia 2017 o 11:36:20 przez Ludwika Domżał