• English

Dostawa urządzenia do badań nieniszczących NDT

0

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę urządzenia do badań nieniszczących NDT.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej ustawa pzp, tj. przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badań nieniszczących NDT, służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, która nie służy prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia  jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 września 2017 o 09:44:15 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 29 września 2017 o 09:44:15 przez Joanna Niewczas
  • 16 sierpnia 2017 o 11:44:25 przez Anna Bartkowska