• English

Dostawa urządzenia do napawania plazmowego oraz do spawania plazmowego z użyciem materiału dodatkowego lub bez materiału dodatkowego wraz z integracją z robotem.

0

Nasz znak: 74/DE/Z/15

Data: 30.07.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 74/DE/Z/15) na dostawę urządzenia do napawania plazmowego oraz do spawania plazmowego z użyciem materiału dodatkowego lub bez materiału dodatkowego wraz z integracją z robotemzgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 10:42:48 przez admin