• English

Dostawa urządzenia metrologicznego typu Laser Tracker z jego uruchomieniem oraz usługą szkolenia z obsługi urządzenia.

0

Znak sprawy: 41/ZZ/AZLZ/2017 Warszawa, dnia 25.07.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę urządzenia metrologicznego typu Laser Tracker z jego uruchomieniem oraz usługą szkolenia z obsługi urządzenia.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 października 2017 o 12:36:20 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 26 października 2017 o 12:36:20 przez Elwira Grotek
  • 26 lipca 2017 o 10:13:36 przez Elwira Grotek
  • 25 lipca 2017 o 15:32:46 przez Elwira Grotek