• English

Dostawa urządzenia Plazmotron Atomflo™ 500 plasma systemu do wytwarzania i dyspensowania plazmy niskotemperaturowej oraz ręcznego dyspensera do modyfikacji powierzchni wraz z usługą szkolenia z obsługi urządzenia.

0

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę urządzenia     Plazmotron Atomflo™ 500 plasma systemu do wytwarzania i dyspensowania plazmy niskotemperaturowej oraz ręcznego dyspensera do modyfikacji powierzchni wraz z  usługą szkolenia z obsługi urządzenia.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej ustawa pzp,  tj. przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia służącego wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służy prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Wartość zamówienia  jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 16 października 2017 o 13:57:31 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 16 października 2017 o 13:57:31 przez Anna Bartkowska
  • 17 sierpnia 2017 o 11:37:37 przez Anna Bartkowska