Dostawa wózka narzędziowego Jet Facom czarnego oraz 7 szuflad z wyposażeniem.

0

znak sprawy: 115/ZK/AZLK/17                                 Warszawa, dnia 13.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.
z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa wózka narzędziowego Jet Facom czarnego oraz 7 szuflad z wyposażeniem.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka narzędziowego z wyposażeniem, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 27 grudnia 2017 o 07:57:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 27 grudnia 2017 o 07:57:11 przez Ludwika Domżał
  • 13 grudnia 2017 o 09:45:59 przez Ludwika Domżał