• English

Dostawa współrzędnościowej maszyny pomiarowej

0

Nasz znak: 37/DE/Z/15

Data: 07.07.2015

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 37/DE/Z/15) na dostawę współrzędnościowej maszyny pomiarowej  zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 lipca 2015 o 15:55:13 przez admin
  • 22 lipca 2015 o 15:52:45 przez admin
  • 22 lipca 2015 o 15:52:23 przez admin