• English

Dostawa wyposażenia laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów wraz z pracami adaptacyjnymi.

0

Nasz znak: 33/DE/Z/15

 Data 01.06.2015 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie nr 33/DE/Z/15,  na dostawę wyposażenia laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów  wraz z pracami adaptacyjnymi,  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji