• English

Dostawa wyposażenia laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów wraz z pracami adaptacyjnymi

0

Nasz znak: 46/DE/Z/15

Data 15.07.2015 r.

                                   

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 46/DE/Z/15) na dostawę wyposażenia laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów  wraz z pracami adaptacyjnymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 lipca 2015 o 14:06:01 przez admin
  • 22 lipca 2015 o 13:58:16 przez admin
  • 22 lipca 2015 o 13:56:34 przez admin