• English

Dostawa kamery.

0

znak sprawy: 25/ZK/AZLK/17                                                      Warszawa, dnia 07.06.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa kamery.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 25 września 2017 o 13:30:09 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 25 września 2017 o 13:30:09 przez Ludwika Domżał
  • 22 września 2017 o 12:44:11 przez Ludwika Domżał
  • 7 czerwca 2017 o 11:56:57 przez Ludwika Domżał