• English

Dostawa wzorcowego źródła pod czerwieni z zakresem pracy 50-1200 0C.

0

znak sprawy: 24/ZK/AZLK/17                                                                     Warszawa, dnia 07.06.2017r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa wzorcowego źródła pod czerwieni z zakresem pracy 50-1200 0C.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródła podczerwieni, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 7 czerwca 2017 o 11:53:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 7 czerwca 2017 o 11:53:18 przez Ludwika Domżał