• English

Dostawa zaworów odcinających DN100 oraz DN80 z napędami pneumatycznymi.

0

znak sprawy: 94/ZK/AZLK/17              Warszawa, dnia 29.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa zaworów odcinających DN100 oraz DN80 z napędami pneumatycznymi.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa zaworów które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 listopada 2017 o 12:43:09 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 12:43:09 przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 12:42:39 przez Ludwika Domżał
  • 29 listopada 2017 o 12:42:05 przez Ludwika Domżał