• English

Zakup i dostawa zestaw narzędzi do naprawy kompozytów

0

znak sprawy: 39/ZK/AZLK/17                           Warszawa, dnia 03.08.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zestaw narzędzi do naprawy kompozytów.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  zestaw narzędzi do naprawy kompozytów, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
 • 22 sierpnia 2017 o 07:09:14 [aktualna wersja] przez Elżbieta Siwek
 • 22 sierpnia 2017 o 07:09:14 przez Ludwika Domżał
 • 4 sierpnia 2017 o 08:19:59 przez Joanna Pieniążek
 • 4 sierpnia 2017 o 08:19:34 przez Joanna Pieniążek
 • 4 sierpnia 2017 o 08:19:17 przez Joanna Pieniążek
 • 4 sierpnia 2017 o 08:16:17 przez Joanna Pieniążek
 • 4 sierpnia 2017 o 08:13:47 przez Joanna Pieniążek
 • 4 sierpnia 2017 o 08:12:05 przez Joanna Pieniążek
 • 4 sierpnia 2017 o 08:10:14 przez Joanna Pieniążek
 • 4 sierpnia 2017 o 06:58:06 przez Elżbieta Siwek
 • 3 sierpnia 2017 o 13:33:17 przez Elżbieta Siwek
 • 3 sierpnia 2017 o 12:22:01 przez Elżbieta Siwek