• English

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem

0

Data: 14.02.2011 r

Nasz znak: 09/DF/Z/11

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 09/DF/Z/11, na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki:

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:27 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:18 przez admin