• English

Dostawa zestawu ewaluacyjnego SDR do prototypowania układów nadawczo – odbiorczych

0

Nasz znak: 150/DE/Z/15

Data 10.12.2015 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: dostawa zestawu ewaluacyjnego SDR do prototypowania układów nadawczo – odbiorczych.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet I -Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.1. – Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego. Beneficjentem jest Instytut Lotnictwa, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – formularz oferty

korekta ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 11:22:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 grudnia 2015 o 11:22:16 przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 12:02:39 przez admin