• English

Dostawa zestawu pomiaru prędkości CTA.

0

znak sprawy: 76/ZK/AZLK/17                                   Warszawa, dnia 10.11.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa zestawu pomiaru prędkości CTA.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawieart. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 grudnia 2017 o 11:29:03 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 grudnia 2017 o 11:29:03 przez Ludwika Domżał
  • 29 grudnia 2017 o 11:28:40 przez Ludwika Domżał
  • 10 listopada 2017 o 11:57:21 przez Ludwika Domżał