Dostawę wyposażenia tunelu naddźwiękowego N-3.

0

znak sprawy: 24/ZK/AZLK/18                                  Warszawa, dnia 12.04.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawę wyposażenia tunelu naddźwiękowego N-3.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia, które będzie służyło wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 23 kwietnia 2018 o 12:36:36 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 23 kwietnia 2018 o 12:36:36 przez Ludwika Domżał
  • 23 kwietnia 2018 o 12:36:15 przez Ludwika Domżał
  • 13 kwietnia 2018 o 12:15:40 przez Ludwika Domżał
  • 13 kwietnia 2018 o 12:15:24 przez Ludwika Domżał
  • 13 kwietnia 2018 o 12:13:52 przez Ludwika Domżał