• English

Dostawa licencji oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard na serwer max. 4 rdzeniach oraz licencji ENVI Atmospheric Correction Module Windows/Linux/Mac Floating.

0

znak sprawy: 96/ZK/AZLK/16                                                      Warszaw, dnia 05.12.2016r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia dot. dostawy licencji oprogramowania ArcGIS for Server Enterprise Standard na serwer max. 4 rdzeniach oraz licencji ENVI Atmospheric Correction Module Windows/Linux/Mac Floating. Dostawa będzie realizowana w ramach projektu pn. Uruchomienie Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi (COMOZ) z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury, w celu wypracowania metod i procedur przetwarzania danych satelitarnych (m.in. dane obrazowe: EUMETSAT, Sentinel, Landsat).

 

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.