• English

EDC wyróżnione za wysoką jakość praktyk i staży

0

28 listopada Engineering Design Center – Instytut Lotnictwa został Uczestnikiem Programu Polskich ram Jakości Staży i Praktyk. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami nadało Znak Jakości oraz Certyfikat  potwierdzający wysoką jakość praktyk oferowanych w programie „Praktyki w EDC”.

W drodze weryfikacji zgodności standardów programu praktyk „Praktyki w EDC” z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk, program praktyk został poddany szczegółowej analizie pod kątem wszystkich obszarów uznanych za kluczowe przy organizacji staży i praktyk wysokiej jakości. Analiza objęła: przygotowanie do realizacji programu i rekrutację, umowę, walor edukacyjny, opiekę i mentoring, czas trwania, wynagrodzenie i opiekę socjalną oraz ocenę programu.

W ramach certyfikacji program praktyk „Praktyki w EDC” uzyskał miano Praktyki Wysokiej Jakości i został włączony do Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk.

Certyfikat wysokiej jakości praktyk i staży oferowanych przez EDC dostępny jest pod tym linkiem.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 30 listopada 2015 o 18:00:42 [aktualna wersja] przez admin
  • 30 listopada 2015 o 18:00:42 przez Katarzyna Wrona
  • 17 sierpnia 2015 o 19:56:01 przez admin