Galleries

Art Gallery
17 Krakowskie Przedmieście,
tel.: 022 828 51 70
http://www.galeriaart.pl

aTak Gallery
16/18 Krakowskie Przedmieście,
tel.: 022 826 50 55
http://www.atak.art.pl

Centrum Sztuki Współczesnej
Aleje Ujazdowskie 6,
tel.: 022 628 12 71/73
http://www.csw.art.pl

Farbiarnia na Pięknej Art Gallery
Piękna 28/34,
tel.: 022 621 72 35
http://www.galeriafarbiarnia.pl

Foksal Gallery
Foksal1/4,
tel.: 022 827 62 43
http://www.galeriafoksal.pl

Green Gallery
Krzywe Koło 2/4,
tel.: 022 635 36 30
http://www.greengallery.pl

Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Świętojerska 5/7,
tel.: 022 860 00 66
http://www.iwp.com.pl

Le Guern Gallery
Widok 8,
tel.: 022 690 69 69
http://www.leguern.pl

Lokal_30
17b Foksal St., apt. 30,
ph. 0 602 139 963
http://www.lokal30.pl

Luksfera Gallery
Ząbkowska 27/31,
tel.: 022 618 57 66
http://www.luksfera.pl

Obok ZPAF Gallery
Plac Zamkowy 8,
tel.: 022 357 35 56
http://www.go.zpaf.pl

Raster
Hoża 42/8
http://raster.art.pl/galeria/

Stara Galeria ZPAF
Plac Zamkowy 8,
tel.: 022 831 03 86
http://www.zpaf.pl

Yours Gallery
Krakowskie Przedmieście33,
tel.: 022 890 95 00
http://www.yoursgallery.pl

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3,
tel.: 022 827 58 54
http://www.zacheta.art.pl