Subscription 2018

Magazines available in the Library.

 

Polish Periodicals

 1. Aero – Magazyn Lotniczy  ISSN 1896-3951
 2. Archiwum Motoryzacji 1234-754X
 3. Bibliotekarz  ISSN 0208-4333
 4. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej  ISSN 0366-4988
 5. Combustion Engines = Silniki Spalinowe  ISSN 0138-0346
 6. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowanie  ISSN 0033-2089
 7. Elektronika Praktyczna  ISSN 1230-3526
 8. Eurogospodarka ISSN 2080-2927
 9. Gazeta Wyborcza  ISSN 0860-908x
 10. Inżynieria materiałowa  ISSN 0208-6247
 11. Kwartalnik Naukowy Instytutu Lotnictwa 2353-8503 + CD
 12. Nowa Technika Wojskowa  ISSN 1230-1655
 13. Polimery – Tworzywa Wielkocząsteczkowe  ISSN 0032-2725
 14. Polityka  ISSN 0032-3500
 15. Polska Zbrojna  ISSN 0867-4523
 16. Prace Instytutu Lotnictwa  ISSN 0509-6669
 17. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej : mechanika  ISSN 0137-2335
 18. Problemy Techniki Uzbrojenia  ISSN 1230-3801
 19. Przegląd Lotniczy  ISSN 1231-2398
 20. Przegląd Mechaniczny  ISSN 0033-2259
 21. Przegląd Techniczny ISSN 0137-8783
 22. Skrzydlata Polska  ISSN 0137-866x

 

Foreign Periodicals

 1. Advanced Engineering Materials (online version)
 2.  Aeronautical Journal  ISSN 0001-9240
 3. Aerospace Science and Technology  ISSN 1270-9638
 4. AIAA Journal  ISSN 0001-1452
 5. Aircraft Engineering and Space Technology  ISSN 0002-2667
 6. Aviation Week and Space Technology  ISSN 0005-2175
 7. Avionics Magazine: Formerly: Avionics  ISSN 0273-7639
 8. Electronic Design  ISSN 0013-4872
 9. Flight International  ISSN 0015-3710
 10. International Journal of Computational Fluid Dynamics  ISSN 1061-8562
 11. International Journal of Fatigue  ISSN 0142-1123
 12. International Journal of Turbo and Jet Engines  ISSN 0334-0082
 13. Journal of Aircraft  ISSN 0021-8669
 14. Journal of Composite Materials  ISSN 0021-9983
 15. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power  ISSN 0022-0825
 16. Journal of Fluids Mechanics (online version)
 17. Journal of Guidance, Control, and Dynamics  ISSN 0731-5090
 18. Journal of Propulsion and Power  ISSN 0748-4658
 19. Journal of Spacecraft and Rockets 0022-4650
 20. Journal of the American Helicopter Society  ISSN 0002-8711
 21. Journal of Turbomachinery  ISSN 0889-504X
 22. Letectvi I Kosmonautika  ISSN 0024-1156
 23. Progress in Aerospace Sciences  ISSN 0376-0421
 24. Progress in Energy and Combustion Science  ISSN 0360-1285